• Virodi
  • Virodi
  • Virodi

Privacy

PRIVACY STATEMENT VIRODI VOF

Virodi neemt privacy zeer serieus en zal informatie over betrokkene op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen we je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jou rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen en ons te contacten bij eventuele vragen.

 

Wie is Virodi?

Virodi is een administratiekantoor, kantoorhoudende te Zaandam aan de Kleine tocht 7, Unit H. Virodi is ingeschreven in het handelsregister van de3 kamer van koophandel onder nummer 34311035.

 

Hoe gebruikt Virodi jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Virodi persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Virodi voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Virodi worden bewaard.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiele administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank, IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens,  Bankrekening, KvK nummer, BTW nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW, e-mailadres, financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW, E-mailadres, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Virodi heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

 

Wat zijn jou rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage,
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Virodi zijn vastgelegd kun je bij ons een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt zien in je persoonsgegevens kun je dit verzoeken bij Virodi. Je kunt verzoeken dat Virodi je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Virodi te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van Bezwaar
Als je een bepaalde verwerking op grond van ‘gerechtvaardigd belang’ van Virodi of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van Virodi te verkrijgen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig is, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Virodi je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Virodi
Een verzoek kan verstuurd worden aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Virodi zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen.
Indien Virodi je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

 

Ontvanger van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

-Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Virodi

-Externe adviseurs

 

Het kan zijn dat Virodi verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Kan dit Privacy statement worden gewijzigd?

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacy statement en de wijze waarop Virodi je gegevens gebruikt dan kun je een email sturen aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Ook als je een klacht hebt kun je dit via ditzelfde mailadres kenbaar maken. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.